• Kontoret
 • Mån-tor 09:00 - 16:00

  Telefontid mån-tor 09:00 - 14:00

  Telefon: 031 - 65 02 60

  Handläggningstiden är normalt ca 5-10 arbetsdagar.

 • Villkor
 • Kalendermånad är en av de 12 månader som året består av. Om man tex i ett hyresavtal skriver att kontraktet går ut följande kalendermånad gäller detta nästa månadsskifte. Dvs att eventuella förändringar inträder i månadsskiften, aldrig mitt i månaden.

  Begreppet innebär 3 månader i följd.

  Här hittar du våra avtalsvillkor

  Desssa måste du godkänna i hyresformuläret innan du kan hyra parkeringsplats hos oss.

  Du måste invänta vår handläggning. Därefter skickar vi dig ett parkeringstillstånd som gäller för parkeringsytan. Du ska placera parkeringstillståndet väl synlig i framrutan och läsbar i sin helhet utifrån.

  Här hittar du vår integritetspolicy

 • Fakturor
 • En e-faktura är en faktura som skickas, mottages och blir behandlad helt elektroniskt. Hela flödet, från det att fakturan blir skapad i affärssystemet tills dess att den når mottagaren, är automatiserad. En PDF-faktura är en digitaliserad bild av en “pappersfaktura”, denna måste därav hanteras manuellt.

 • Regler
 • Ja. Så länge p-tillståndet ligger väl synligt i framrutan på den bilen som du parkerar för tillfället. Det vill säga, du kan bara parkera en bil åt gången med ditt p-tillstånd.

  I första hand väljer du SMS biljett. I annat fall löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet. Vi vet att det kan finnas problem att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar detta för mc-förare.

  Bil och släp räknas som två olika fordon och behandlas därför var för sig, d v s de upptar två parkeringsplatser och ska således betala för två parkeringar.I första hand väljer du SMS biljett. I annat fall löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet.Bil med sammankopplat släp: Två biljetter, alternativt ett tillstånd (parkeringstillstånd gäller endast för ett fordon) och en biljett. Om fysisk biljett används kan biljetten läggas i bilens framruta med släpets reg nr skrivet på släpets biljett. Bil och frånkopplat släp: Om fordonen står nära varandra, se ovan. Annars skall biljett fästas på släp

  Nej. Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

 • Kontrollavgift
 • Nej. Betalar du så avslutas ärendet och då kan du inte längre överklaga ärendet hos SP-kontroll.

  Har du fått en kontrollavgift av SP-kontroll och vill överklaga.

  Länk till SP-kontroll

  Har du fått en kontrollavgift av SP-kontroll och vill se foton.

  Klicka här se kontrollavgift

  Ärrendenummer och registreringsnummer behövs.