Områden

Chalmers Studenthem Göteborg

Svensk Parkering har i uppdrag att sköta driften av parkeringsplatserna i området Chalmers Studenthem Göteborg. Chalmers Studentbostäder erbjuder studenter i Göteborg ett varierat utbud av lägenheter, allt ifrån ett rum med trinettkök till tre rum och kök. 

Bostadsområdena är attraktivt belägna, nära centrum och högskolorna. Totalt ca 1900 student- och forskarbostäder i Göteborg. Kvalitet, funktion och service i boendet är några viktiga grundpelare. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för såväl effektiva studier som avkopplande fritid och gemenskap. I helhetskoncept ingår därför att erbjuda bra service och tillgång till faciliteter som skapar mervärden kring boendet. 

Vi på Svensk Parkering är stolta att få delta i utvecklingen av Chalmers Studenthem under en lång tid framöver.

Gamlestadens Fabriker

Svensk Parkering har i uppdrag att sköta driften av parkeringsplatserna i området Gamlestadens Fabriker i Göteborg. 

Gamlestadens Fabriker inhyser idag drygt 50 företag med en mängd olika verksamheter så som utbildning, film, ljus, ljud, reklam, foto, försäljning, restaurang, café, vårdcentral,kulturverksamheter, IT-företag och bowlinghall med konferensanläggning. Inom området finns även möjlighet till MC parkering i lilla garaget B22. 

Vi är stolta att få delta i utvecklingen av Gamlestadens Fabriker, tillsammans med Platzer Fastigheter AB under en lång tid framöver.

Mölndalsvägen 95 Almedal

Svensk Parkering har i uppdrag att sköta driften av parkeringsplatserna i området Mölndalsvägen 95. 

Stig Hedlund Fastigheter äger och förvaltar ett antal fastigheter i Sverige, varav 2 st kommersiella fastigheter och 11 st, bostadsfastigheter med 330 bostadslägenheter belägna i Göteborg,1 st kommersiell fastighet i Norrköping. Samt ett större antal fastigheter i Sågmyra, Falu kommun ; Handelsplatsen Sågmyra outlet. 

Vi på Svensk Parkering är stolta att få delta i utvecklingen av Mölndalsvägen 95 under en lång tid framöver.

Södra Porten

Svensk Parkering har i uppdrag att sköta driften av parkeringsplatserna i området i Södra Porten.

Södra Porten ligger nära Mölndals Centrum och inte mer än tio minuter bort från Göteborgs city med bil. 

Det är lätt att hitta hit, dels tack vare att Södra Porten syns tydligt från motorvägen men också för att Västtrafik har hållplats precis utanför.