Tjänster

Analyser

Sitter du fast i ett hyresavtal med något parkeringsbolag som hävdar att de har besittningsrätt till parkeringsområdet? 

 

En lösning på att häva besittningsrätten är just att driva parkeringen i egen regi.  

 

Vi på Svensk Parkering hjälper dig med allt som behövs för att starta upp verksamheten i egen regi.

Drift - övervakning

Svensk Parkering utför parkeringsövervakning. 

 

Det innebär att vi för uppdragsgivares räkning ser till att parkering på tomtmark fungerar som det ska. 

 

Vi övervakar att parkeringsbestämmelserna efterlevs och utfärdar kontrollavgifter vid behov. 

 

Övervakningsarbetet bidrar till god framkomlighet och en trafiksäker miljö.

Nya avtal

Svensk Parkering hjälper dig med att få det förmånligaste avtalet för just din parkering. 

 

Vi har 30 års erfarenhet av att förvalta och förädla alla tänkbara ytor till lönsamma parkeringar. 

 

Vi har kontakt med de mest kostnadseffektiva leverantörerna gällande parkering utrustning som skyltar, linjemålning mm.. 

 

 Vi har även betalningslösningar via SMS eller APP.

Upphandling 

Vi hjälper till att upphandla all nödvändig utrustning till marknadens bästa priser. 

 

Så att ni kan överta ett färdigt projekt efter slutbesiktning. 

 

Vi kan också lämna förslag på delade lösningar där man delar drift och investeringskostnader i mellan er och oss.