Ansök zonkod för långtidsparkering

Vad är nytt för avtalsparkering?

Fr o m 2023-01-01 kommer all avtalsparkering som tidigare skedde med fysiskt tillstånd / plastkort att ske med digitalt tillstånd via EasyPark.
Vid inkommen ansökan kommer vi att skicka den kod som gäller för långtidsparkering.

Ni väljer själva om ni vill betala för en månad eller för ett kvartal. Så fort ni fått koden, kan ni anmäla ert registreringsnummer till EasyPark och börja parkera. Ingen påminnelse kommer att skickas för förnyelse utan ni får själva anmäla till EasyPark om ni vill ha en period till. När ni fått koden väljer ni själva när parkeringen skall påbörjas hos EasyPark. På vissa parkeringsytor finns dock reserverat antal platser att tillgå. Detta framgår hos EasyPark om parkeringsytan är fullbelagd.

Chalmers studenthem