FrÅgor & Svar

 

 

Vilka handläggningstider har ni?

 

Handläggningstiden är normalt ca 4-5 arbetsdagar.

 

Jag har hyrt plats, när kan jag börja parkera?

 

Du måste invänta vår handläggning. Därefter skickar vi dig ett parkeringstillstånd som gäller för parkeringsytan. Du ska placera parkeringstillståndet väl synlig i framrutan och läsbar i sin helhet utifrån.

 

Läs våra avtalsvillkor

 

Jag har fått en kontrollavgift och vill se foton, var kan jag se dessa?

 

Har du fått en kontrollavgift och vill se våra foton. Klicka här se kontrollavgift

Ärrendenummer och registreringsnummer behövs.

 

Jag har två bilar och bara ett p-tillstånd. Gäller p-tillståndet för båda bilarna?

 

Ja! Så länge p-tillståndet ligger väl synligt i framrutan på den bilen som du parkerar för tillfället. Det vill säga, du kan bara parkera en bil åt gången med ditt p-tillstånd.

 

Om jag har en motorcykel, hur ska jag då göra med parkeringsbiljetten?

 

I första hand väljer du SMS biljett. I annat fall löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet. Vi vet att det kan finnas problem att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar detta för mc-förare.

 

Om jag har en släp, hur ska jag då göra med parkeringsbiljetten?

 

Bil och släp räknas som två olika fordon och behandlas därför var för sig, d v s de upptar två parkeringsplatser och ska således betala för två parkeringar.

 

I första hand väljer du SMS biljett. I annat fall löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet.

Bil med sammankopplat släp: Två biljetter, alternativt ett tillstånd (parkeringstillstånd gäller endast för ett fordon) och en biljett. Om fysisk biljett används kan biljetten läggas i bilens framruta med släpets reg nr skrivet på släpets biljett.

Bil och frånkopplat släp: Om fordonen står nära varandra, se ovan. Annars skall biljett fästas på släp

 

 

Gäller det samma regler för ett handikapptillstånd på tomtmark som på gatumark?

 

Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

 

Vad betyder kalendermånad / kvartal?

 

Kalendermånad är en av de 12 månader som året består av. Om man tex i ett hyresavtal skriver att kontraktet går ut följande kalendermånad gäller detta nästa månadsskifte. Dvs att eventuella förändringar inträder i månadsskiften, aldrig mitt i månaden. Samma sak för kalenderkvartal men då gäller 1 kvartal (3 månader).

 

Vilka öppettider har ni?

 

Mån-tor 09:00 -- 16:00

Telefontid mån-tor 09:00 -- 14:00

Telefon: 031 - 65 02 60

 

 

Ostindiefararen 69
417 65 Göteborg.

031 - 65 02 60